Barvy laky:

Colorlak stavebniny Roztoky
HET barvy stavebniny Roztoky
Primalex stavebniny Roztoky