Volně ložené sypké materiály:

  • Písek betonový

  • Písek maltový

  • Šterky všech frakcí

  • Lomový kámen

  • Kačírky

  • Mulčovací kůry

  • Zeminy