Parotěsné folie:

Juta stavebniny Roztoky
Sunflex stavebniny Roztoky
Folie Den Braven stavebniny Roztoky.